1. SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASI

 

Web Sayfamız üyesi olmak istiyorsanız, önce kayıt formunu doldurmanız ve Web Sayfamız üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren Web Sayfamız sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.

 

 

2. HİZMETLERİN TANIMI

  

Web Sayfamız sözleşmesini onaylayan üyeler, internet ortamında Web Sayfamızdan alışveriş yapma imkanına sahip olur.

 

 

3. WEB SAYFAMIZIN ÜYELİK SİSTEMİ

 

Web Sayfamız üyesi kendisinin belirleyeceği bir kullanıcı adı(e-posta) ve şifreye sahip olur.

 

Kullanıcı adı üyeye özeldir ve aynı kullanıcı adı iki farklı üyeye verilmez.

 

Şifre sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre nin seçimi ve korunması tamamı ile kullanıcının sorumluluğundadır. Web Sayfamız, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

 

Kullanıcının Web Sayfamız üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Web Sayfamız a login olmak şeklinde tanımlanır.

 

 

4. ÜYENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Üye Web Sayfamız servislerinden yararlandığı sırada,

 

 

• Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olmasını, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

 

• Web Sayfamız tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Web Sayfamız a ait olduğunu,

 

• Web Sayfamız servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Web Sayfamız ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Web Sayfamız un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını, 

 

• Web Sayfamızda verilen O.E.M. (Orijinal Üretici) numaralarının, Marka ve Model isimlerinin sadece referans, tanıtım, ve bilgilendirme amaçlı verildiğini, bu ürünlerin orijinal ürünler olmadığını bildiğini,

 

• Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Web Sayfamız un sorumlu olmayacağını,

 

• Web Sayfamız da sunulan hizmetlere Web Sayfamız tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Web Sayfamız un uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

 

• Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Web Sayfamız ın sorumlu olmayacağını,

 

• Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

 

• Kullanıcı adı olarak kullanılabilecek rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

 

• Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi, 

 

• Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

 

• Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

 

• Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, Anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

 

• Web Sayfamız servislerini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Web Sayfamız dan tazminat talep etmemeyi,

 

• Web Sayfamız dan izin almadan Web Sayfamız servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

 

• Web Sayfamız ın, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

 

 

 

• Kurallara aykırı davrandığı takdirde Web Sayfamız un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

 

• Web Sayfamız ın, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

 

• Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

 

• Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı, 

 

• Üye kullanıcı adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

 

• Müşteri sistem üzerindeki satın alma işlemini geçerli bir kredi kartı aracılığı ile yapmak zorunda olduğunu, kredi kartı geçerliliği onaylanmadığında sistemden alışveriş yapamayacağını

 

• Müşteriler mal teslimi sırasında istenildiği takdirde geçerli bir kimlik kartı göstermek, ilgili kimlik bilgilerinin kaydedilmesine izin vermek ve ilgili yerlere imza atmak zorunda olduklarını imza atmadıkları takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

 

• Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Web Sayfamız adına ürünü kendisine teslim eden kişinin ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını

 

Kabul ve taahhüt etmiştir.